Semináre

Seminár k zážitkovému vyučovaniu v environmentálnej výchove v rámci iniciatívy “Empty Classroom Day” sa uskutoční dňa 14.6.2016 od 13:00 do 17:00 na Železnej studničke v Bratislave.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Daphne.