Ohlasujeme deň 15 jún 2018 Dňom prázdnych tried!

Už ste niekedy počuli o dni prázdnych tried? Jedná sa o nápad, ktorý sa zrodil v roku 2012 vo Veľkej Británii (ako Empty Classroom Day). V tomto roku, DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, spolu s partnermi z Poľska, Čiech a Maďarska by Vás radi pozvali na spoločné oslávenie tohto výnimočného dňa- dňa v ktorom deti a mládež, spolu so svojími učiteľmi zanechajú výučbu v triede a zamenia ju na výučbu v prírode.

Učitelia a učiteľky: vezmite deti na dvor. Žiaci a žiačky: prehovorte učiteľský zbor, aby sa v tento deň hodiny výučby uskutočnili na sviežom vzduchu! Rodičia: zadbajte o zdravie a pravidelnú ekologickú výučbu Vaších detí a zaujmite školu Dňom prázdnych tried. Pripravíme pre Vás zaujímavé nápady na krúžky v teréne.

children in the forest