Čo je možné robiť v Deň prázdnych tried?

Krátke programy:

Dlhé programy:

Bláznivé programy:

Programy na cvičenie trpezlivosti:

Zálesácké programy:

Náročné programy:

Pre tých, ktorí se radi hrabú v zemi:

Relaxačné programy:

Vzdelávacie programy:

Zábavy

Pridajte svoje nápady: