O dni prázdnych tried

Tento deň by mohol mať rôzne názvy: Deň inšpirujúcich prechádzok, Deň objavovania lesa, Deň odpočinku na lúke, Deň zábavy v parku – všetko záleží na tom, aký nápad budú mať učitelia a ich žiaci na jeho strávenie. Nesie však iný názov: Deň prázdnych tried. Slávime ho každoročne (vždy v tretí júnový piatok) a je výnimočným – medzinárodným sviatkom výučby na sviežom vzduchu.

Sviatok zaviedla v roku 2012 skupina londýnskych učiteľov a jeho názov dokonale odráža jeho jasný cieľ: docieliť, aby triedy zostali prázdne. Motivovať učiteľov, aby v tento deň aspoň jednu vyučovaciu hodinu strávili so svojimi žiakmi mimo budovy školy. Všetko s cieľom predstaveniť výučbu v teréne – pravdepodobne najpútavejšiu formu výučby na svete.

Dovolím si tvrdiť, že trieda nie je len obyčajnou miestnosťou. Je to svojím spôsobom stav mysle. Triedy sú plné neviditeľných hraníc. Najvýraznejšia hranica je na mieste, kde sa končí učiteľský stôl a začínajú lavice žiakov. To je práve tá bariéra medzi vyučujúcim a žiakmi. Ale veľa hraníc je taktiež medzi samotnými žiakmi – obľúbenci a samí jednotkári, či populárni a tí z „druhej ligy”, s ktorými nik nechce sedieť; hlavičky a športovci; krásavci a tí menej atraktívnejší… Všetky tieto hranice majú významný vplyv na každodennú školskú realitu – determinujú správanie, spôsob komunikácie, zanechávajú trvalé napätie na psychike žiakov.

Deň prázdnych tried je výbornou príležitosťou na prelomenie týchto bariér. V prírode má každý žiak výnimočnú príležitosť vyjsť zo svojho zaškatuľkovania a učiteľ týmto dostáva jedinečnú príležitosť hľadieť na svojich žiakov cez inú, sviežu prizmu. Využime túto príležitosť! Dajte deťom pole na manéver, nech nás zaskočia. Komunikujme s nimi inak než v škole – namiesto vzdelávania deti radšej rozvíjajme. O tom, čo ich zaujíma, čo je aktuálne, o čom čítajú na internete. Zorganizujme debatu o klimatických zmenách sediac vo vysokej tráve, zistime chemické zloženie kaluže, alebo jednoducho behajme a majme z toho dňa príjemnú zábavu. Príroda má len samé výhody: je otvorená 24 hodín 7 dní v týždni. Les, lúka či čistinka v parku sú najlepšie zariadenými učebňami, aké si len môžeme predstaviť. Je tu všetko, čo môžeme potrebovať na efektívnu výučbu, bez ohľadu na vyučovací predmet. Príroda učí, prevetrá, aktivuje, povzbudzuje predstavivosť, vzrušuje a udivuje. Prečo teda tak málo využívame to, čo sama ponúka? Ak nám chýba motivácia, júnový Deň prázdnych tried nám ponúka výbornú zámienku na prelomenie vnútorného odporu. V tento deň pripravme žiakom dobrodružnú vyučovaciu hodinu! Namiesto pozerania na tabuľu – nech sa deti zahľadia na nebo, namiesto čakania na zvonec – nech počúvajú spev vtákov, namiesto nákupu v školskom obchode – nech hľadajú ovocie na divokých jabloniach, namiesto behania po chodbe – nech radšej behajú po tráve.

Na zorganizovanie Dňa prázdnych tried plného emócií nie je nutný do detailu pripravený scenár. Môže to byť úplne spontánna akcia, nastavená na dobrú zábavu a spoločné slávenie letného dňa v lone prírody. Koľko učiteľov, toľko nápadov!

Keď sme v spoločnosti ekologických aktivít „Źródła” po prvý raz natrafili na informácie o Dni prázdnych tried, jednohlasne sme sa zhodli: áno, to je práve to! Radostný sviatok, pripomínajúci, aké je dôležité oslavovanie prírody a využitie jej múdrosti. Práve takáto obyčajná, ale určite nekaždodenná pozvánka na opustenie triedy. A predsa len sme pocítili, že taký jednoduchý nápad na oslavu blízkosti s prírodou môže byť dôležitým krokom na zmenu metodických príručiek a prevetranie poľského edukačného systému. Sme si istí, že vietor zmien školského systému duje práve nad neďalekou lúkou za našou školou. Nechajte sa ním niesť!

Deň prázdnych tried v roku 2016 pripadá na 17 júna. V ten deň sa stretneme v prírode!

Marta Karbowiak