O dnu prázdných tříd

Tento den bychom mohli nazvat různě: Den inspirativních vycházek, Den objevování lesa, Den odpočinku na louce, Den her v parku – podle toho, jaký nápad na jeho strávení učitelé a jejich žáci najdou. Dostal však jiný název: je to Den prázdných tříd. Jde o výjimečný mezinárodní svátek vzdělávání na čerstvém vzduchu a slavíme jej každoročně třetí pátek v červnu.

Svátek zavedla v roce 2012 skupina londýnských učitelů a jeho název dokonale a jasně odráží, co je jeho cílem: zajistit, aby třídy byly prázdné. Motivovat učitele, aby během tohoto dne alespoň jednu vyučovací hodinu strávili se svými žáky mimo školní budovu. To vše s cílem podpořit venkovní vzdělávání – pravděpodobně nejoblíbenější formu vzdělávání na světě.

Troufám si tvrdit, že třída není pouze místnost. Je to také stav mysli. Třídy jsou plné neviditelných hranic. Nejzřetelnější vede tam, kde končí stůl učitele a začínají lavice žáků. Ta představuje bariéru mezi vyučujícími a žáky. Mnoho hranic ale probíhá také mezi samotnými žáky: vzorní žáci a pětkaři; ti populární, sebejistí a ti z „druhé ligy“, s nimiž nikdo nechce sedět; přemýšlivé intelektuální typy a sportovci; krasavci a ti méně atraktivní… Všechny tyto hranice mají významný vliv na každodenní školní realitu – určují chování, způsob komunikace, zanechávají trvalé otisky v psychice žáků.

Den prázdných tříd je příležitostí ke zrušení těchto bariér. V přírodě může každé dítě vyjít ze své úzké přihrádky a učitel dostává výjimečnou příležitost podívat se na své žáky novýma očima. Využijme té příležitosti! Dejme dětem manévrovací prostor, ať nás překvapí. Můžeme s nimi komunikovat jinak než ve škole – místo vzdělávání si s nimi můžeme prostě povídat o tom, co je zajímá, co je aktuální, co čtou na internetu. Můžeme sedět ve vysoké trávě a vést rozhovor o změnách klimatu, můžeme zjišťovat chemické složení kaluže nebo prostě běhat a užít si ten den.

Příroda má spoustu výhod: je otevřená 24 hodin 7 dní v týdnu. Les, louka nebo park jsou těmi nejlépe vybavenými učebnami, jaké si můžeme představit. Je zde všechno, co můžeme potřebovat pro efektivní výuku bez ohledu na předmět. Příroda učí, okysličuje organizmus, aktivizuje, probouzí představivost, vzrušuje a udivuje. Proč tedy tak málokdy využíváme to, co nabízí? Pokud nám chybí motivace, pak nám červnový Den prázdných tříd dává skvělou příležitost k překonání vnitřního odporu. Nabídni toho dne žákům dobrodružnou hodinu! Místo koukání na tabuli, ať se dívají na oblohu, místo čekání na zazvonění, ať poslouchají ptáky, místo nakupování ve školním bufetu, ať hledají ovoce na divokých jabloních, místo běhání po chodbě, ať běhají po trávě.

Není nutné mít podrobný scénář, abychom mohli zorganizovat Den prázdných tříd plný emocí. Může to být zcela spontánní akce, zaměřená na dobrou zábavu a společnou oslavu letního dne uprostřed přírody. Kolik učitelů, tolik nápadů!

Když jsme v Centru ekologických aktivit “Źródła” poprvé narazili na informace o Dnu prázdných tříd, řekli jsme si: ano, to je ono! Radostný svátek, připomínající, jak je důležité oslavovat přírodu a využívat její moudrost. Zdánlivě nejde o nic jiného, než normálně, i když ne každý den, vyjít ze třídy. A přesto jsme slyšeli, že tento jednoduchý nápad na oslavu v blízkosti přírody může být důležitým krokem k prolomení schémat a provětrání polského vzdělávacího systému. Jsme přesvědčení, že vítr změn v našich školách vane od nejbližší louky. Doporučujeme vám: nechte se jím povznést!

V roce 2016 slavíme Den prázdných tříd 17. června. Pojďme se toho dne setkat v přírodě!

Marta Karbowiak