Výskum na lane

Takéto zadanie môžeme uskutočniť jednotlivo alebo v malých skupinkách do 4-5 osôb.

Najdôležitejšou časťou tohto cvičenia je záujem o svet malých rastliniek a tvorov, ktoré sa nachádzajú pod našimi nohami. Často si totiž ani neuvedomujeme, aký bohatý svet, plný živých tvorov, sa pod nami nachádza. Každá osoba/skupina dostáva lupu, kartu na písanie, ceruzku a šnúrku, dlhú okolo 10 metrov, na ktorej je spravených 5 – 10 uzlíkov. Deti rozložia šnúrku na rovnú čiaru nakreslenú na zemi. Ich úlohou je dôkladne sa pozerať na zem v rozpätí asi 20 cm od každého uzla a zapísať, čo vidia. Aké zvieratá tam žijú, aké rastliny, či tam ašli niečo netypické a ako vyzerala zem. Po preskúmaní okolia všetkých uzlíkov poprosíme žiakov o dôkladné porovnania. Či sa okolie niektorého z nich odlišovalo a či nenastala zmena pri niektorom uzlíku.

badanie po sznurze badania po sznurze