Üldögélés

Vidd ki a gyermekeket a sértetlen természetbe! Öltözzetek kirándulós ruhába! Legyen mindenkinél valami, amire le tud majd ülni. Amikor a helyszínre értek, kérd meg a gyermekeket, hogy mindegyikük keressen magának egy csendes zugot, ahová kényelmesen leül 20-60 percre (a diákok korától függően), és csendben figyelni fogja a természetet.

Azt is kérd meg, hogy a gyermekek igyekezzenek "beleolvadni" a természetbe, különböző érzékeikkel befogadva azt. Az üldögélés során a gyermekek ne mászkáljanak, ahogy a fák sem, hiszen egy adott helyen le vannak gyökerezve. Figyelmeztesd a gyermekeket, hogy amikor már leülnek a kiválasztott helyükre, a fejükben megjelenhet a "dumagép", amelyik megpróbálja elterelni a figyelmüket a természettől, egész más gondolatokkal fogja őket elfoglalni (pl. mit fogok csinálni, amikor hazamegyünk, milyen játékot szeretnék, mi történt az iskolában). Kérd meg őket, hogy ilyenkor próbálják meg elhessegetni a "dumagépet", és koncentráljanak a megfigyelésre, a természetben való jelenlétükre.

Az üldögélés közben számos megfigyelést el lehet végezni - csöndben és mozdulatlanul ülve nem ijesztjük el az állatokat, és van rá időnk, hogy észrevegyünk olyan dolgokat is, melyekre korábban nem is figyeltünk oda. Ez nem verseny, hogy ki vesz észre vagy ki hall meg többet, ez inkább a természetben tartózkodás formája, annak megszokása, annak tudatosítása, hogy a természet része vagyunk.

Amikor az idő lejár, hangos (korábban megbeszélt, pl. állat hangja) jelzéssel szólunk, hogy idő gyülekezni. A gyermekek a jelzés hallatán a gyülekezőhelyre mennek. Üljetek le körben, és kérd meg a gyermekeket, hogy meséljék el az üldögélés közben átélt élményeiket. Megfigyeltek-e valamit, milyen elgondolásaik vannak, jól érezték-e magukat, szeretnének-e még visszatérni az üldögéléshez.

Az ilyen üldögélés elképesztően ellazít , megfigyelhetjük a természetet, de alkalmunk van a madarak éneklését is meghallgatni, megérezni bőrünkön a napsugarakat, a szelet, beleszagolni a természet illataiba, mindez olyan természetesen jön... A legjobb, ha korábban saját magad is kipróbálod. Érdemes a gyermekekkel visszatérni ugyanazokhoz az üldögélő helyekhez, és megfigyelni, hogyan változik a természet az évszakok vagy a napszakok változásával. Arra is meg lehet kérni a gyermekeket, hogy az üldögélés közben a természet konkrét viselkedését figyeljék meg.