Duše stromu

K tomuto úkolu budete potřebovat hlínu nebo hutné bláto, které je možné tvarovat.
Rozděl účastníky na skupinky po 2–3 členech a požádej, aby si každá skupinka našla v okolí strom, který se jí nejvíc líbí nebo jí připadá nejzajímavěji. Potom skupinky vyzvi, aby si svůj strom podrobně prohlédly a zkusily si představit, jaký má charakter a jak by vypadal jeho duch. Byl by to duch pěkné mladé tváře nebo staré, rozorané vráskami? Měl by vlasy, knír a vousy, možná brýle? Byla by to tvář lidská, zvířecí nebo úplně abstraktní? Každá skupinka pak má za úkol vymodelovat na kmeni stromu takový obličej za pomoci hlíny nebo bláta, listí, větviček, mechu apod. Nakonec požádej každou skupinku, aby vyprávěla o duši svého stromu. Cvičení může předcházet vyprávění o lidové symbolice stromů.

dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa